Audyt Energetyczny

W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej proponujemy Państwu audyt energetyczny – jest on najlepszym sposobem na zmniejszenie rachunków za energię elektrycznąAudyt energetyczny ocenia obecny sposób wykorzystania energii w budynku lub obiekcie oraz wskazuje optymalne parametry poprawy jej wykorzystania. Jest to ekspertyza techniczna zawierająca charakterystykę, wraz z oceną tendencji zużycia energii elektrycznej w obiekcie, wskazująca optymalne parametry tego zużycia oraz możliwości uzyskania oszczędności. Audyt elektryczny pozwala ocenić czy zużycie energii jest adekwatne do potrzeb czy zawyżone. Dostarcza także informacji na temat możliwych oszczędności, a także może stanowić ważny element długofalowego planowania inwestycji.
Zakres audytu

Podczas wykonywania audytu podejmowane są następujące działania:


-monitoring zużycia energii elektrycznej

-ocena możliwości oszczędności energii

-oszacowanie kosztów modernizacji (dokładnie lub szacunkowo)

-określenie czasów zwrotu dla poszczególnych usprawnień

-dopasowanie taryf do profilu zużycia przez analizę charakterystyki profilu

-redukcja zbędnych opłat za moc bierną

-dostosowanie układów pomiarowych oraz kompensacja mocy biernej

-optymalizacja poziomu mocy zamówionej

-konsolidacja umów i faktur dla klientów rozproszonych

-weryfikacja prawidłowości rozliczeń za energię elektryczną

-obsługę indywidualną konsultanta i pomoc w kontaktach z zakładem energetycznym

-doradztwo przy zakupach energii elektrycznej w kolejnych latach

-oferta specjalna dla właścicieli lokali pod wynajem

Świadectwa Energetyczne

-proponujemy wykonanie świadectw energetycznych dziękki współpracy z firmą:Impuls Energia Partner:

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firm energetyczną w Polsce. PGE to także najbardziej rozpoznawalna marka sektora elektroenergetycznego. Dzięki połączeniu działalności produkcyjnej z dostawami do Klientów finalnych Polska Grupa Energetyczna gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Blisko połowa krajowej energii jest wytwarzana w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. PGE to stale rozwijająca się firma, realizująca projekty nie tylko w zakresie inwestycji w sieci dystrybucyjne, ale także w moce wytwórcze.